Natuurbouw

Grondverzet M.J. ten Elsen B.V. heeft ervaring met het uitvoeren van
natuurtechnische werken (natuurbouw genoemd). Het feitelijk omzetten van cultuurland in natuurterrein.

Vaak komt natuurbouw neer op het veranderen van een terrein door het
ontgraven van grond. Het juist uitvoeren van het grondwerk is van essentieel belang in de realisatie van natuurbouw.

Soorten natuurbouw

Andere handelingen die vallen onder natuurbouw zijn:

  • Graven van vijvers en poelen inclusief de subsidieaanvraag
  • Ophogen of verlagen van o.a. wegbermen of wateroevers voor natuurvriendelijke inrichting
  • Veranderen van cultuurgrond in een natuurlijk moerasgebied
  • Aanbrengen faunapassages
  • Het maaien, opschonen van sloten

Vrijblijvend meer informatie?

Bel of mail voor meer informatie of het maken van een afspraak.
Wij kijken graag met u samen naar de mogelijkheden.